Sản phẩm tiêu biểu
Cấp chính xác của thiết bị : 0.05 grade 
Điện áp ra:  57.7V, 100V, 220V, 380V
Giải điều chỉnh: : 0-120% adjustable 
Dòng điện ra: 0.1A, 0.25A, 0.5A, 100A 
Giải điều chỉnh; : 0-120% adjustable 
  
A modification of the universal fuel
and oil quality analyzer Octane
Tester SX-200 is intended for detection
of type and measurement of octane
 number of gasoline, cetane number 
of diesel fuel, and also for estimation
1. Có các chức năng hệ thống tự điều chỉnh, bao gồm hiệu chuẩn khối lượng và tốc độ dòng chảy hiệu chuẩn kiểm tra rò rỉ.
2 chức năng kiểm tra đồng hồ đo khí thử nghiệm lỗi về dung tích và lỗi tốc độ dòng chảy.
Dùng để kiểm định tại hiện trường đồng hồ đo nước lạnh Dn ( 15 - 20) cấp A, B, C
Thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh từ Dn( 15 -50)
Cấp chính xác ABC
Dung tích danh định: từ 2L - 50L
Độ không đảm bảo đo: < 0,02%
Vật liệu chế tạo: Inox
Được đựng trong tủ bằng nhôm
Dung tích danh định: Từ 2L - 200L
Độ không đảm bảo đo ( CCX): < 0,02%
Vật liệu chế tạo : Inox

Bộ ca đong
- Dung tích danh định: (0.25 - 0.5 - 1 - 2) Lít
- Kiểu chảy tràn
- Cấp chính xác: 0.5
- Vật liệu: inox
Thiết bị đã được phê duyệt mẫu tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Dung tích danh định : V( 2- 200) L 
Phạm vi chia độ: ± 1 % V20 
Giá trị độ chia: 0,1 % V20 
Cấp chính xác: 0.1%
Vật liệu chế tạo: Inox

Hệ thống kiểm định xitec ô tô đến 25m3
Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ĐLVN 05:2011 “Xitec ô tô - Quy trình kiểm định” 
Phù hợp với ĐLVN 29; ĐLVN 29-1
Phù hợp với ĐLVN 130 

Địa chỉ: Phòng 108, nhà A khu chung cư Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84 4 37577697/ 22187551                 Fax: 84 4 37501469
http://www.imetvn.com                                  E-mail:imetco@gmail.com
Hotline: 0912875551, E-mail: imetco@gmail.com, vanddg.dlvn@gmail.com
Khách Thăm:    456789